Home

Actueel Nieuws

Overdrachtsbelasting over koopsom en last

dinsdag 17 januari 2012

Bij doorverkoop van een woning binnen 12 maanden nadat de verkoper de woning heeft verkregen, wordt meestal afgesproken dat de koper ‘het voordeel’ aan overdrachtsbelasting aan de verkoper moet afstaan.

Bij inbreng woning in onderneming is vrije verkoopwaarde toegestaan

dinsdag 17 januari 2012

Uw woning tegen vrije verkoopwaarde inbrengen in uw onderneming en na verloop van tijd uw bedrijf verplaatsen en de woning in bewoonde staat naar privé overbrengen. Het boekverlies brengt u ten laste van de winst. Een lucratieve actie. Vinden de belastinginspecteur en de rechter dat ook?

Huwelijkse voorwaarden online opvraagbaar

dinsdag 17 januari 2012

Sinds eind december 2011 kan via de ‘Verwijsindex Huwelijksgoederenregister’ worden uitgezocht waar huwelijkse voorwaarden zijn opgeslagen. Dit is een eerste stap in de richting van een centraal register. De Verwijsindex Huwelijksgoederenregister kunt u raadplegen via www.rechtspraak.nl.

Curatele en testament maken

dinsdag 17 januari 2012

De meeste mensen gaan er van uit dat een persoon die onder curatele gesteld is wegens een geestelijke stoornis geen testament kan maken. Toch is het zo dat zo iemand – onder omstandigheden – wel een testament kan maken! De Kantonrechter besloot onlangs nog dat een onder curatele gestelde dame een testament mocht maken om haar spaargeld een bestemming te geven.

Kind in de schulden en vrijgesteld schenken

dinsdag 17 januari 2012

Veel ouders doen hun best om zoveel mogelijk vermogen aan hun kinderen te geven zonder dat er schenkbelasting betaald hoeft te worden. De meest bekende vormen zoals de jaarlijkse schenking, de eenmalig verhoogde schenking, de ophoging voor eigenwoning-doeleinden of studie en de papieren schenking zijn wel bekend. Maar minder bekend is de mogelijkheid om een kind belastingvrij te schenken als het kind in financiële moeilijkheden verkeert.

Schenking aan kinderen makkelijker!

dinsdag 10 januari 2012

Ouders kunnen hun kinderen tussen de 18 en 35 jaar eenmalig een bedrag van maximaal € 24.144 (2012) schenken zonder dat het kind schenkbelasting hoeft te betalen. De eenmalige schenking kon de laatste jaren verhoogd worden tot een bedrag van € 50.300 (2012) voor de aankoop van een huis of de bekostiging van een studie. Ook de verbouwing van de eigen woning of de aflossing van de eigenwoningschuld viel onder de toegestane bestedingsdoelen.

Pagina's

Zoekveld

Thema's