Home

Actueel Nieuws

Groter risico zonder verklaring van erfrecht!

dinsdag 24 januari 2012

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft er mee ingestemd dat de verklaring van erfrecht voortaan niet meer in alle gevallen nodig is.

Geen canonherziening bij overdracht recht van erfpacht

dinsdag 24 januari 2012

In veel grote steden in Nederland wordt door de gemeenten nog gebruikt gemaakt van het recht van erfpacht. Door uitgifte van bouwgrond blijft de gemeente eigenaar, doch de erfpachter is gerechtigd daarop een woning te bouwen. De jaarlijkse vergoeding voor het recht van erfpacht wordt canon genoemd.

Wanneer zijn partijen gebonden bij sluiten koopovereenkomst van een woning?

dinsdag 24 januari 2012

Er bestaan verschillende opvattingen over wanneer partijen zijn gebonden bij het sluiten van een koopovereenkomst. Indien een woning wordt verkocht aan een particulier, schrijft de wet voor dat daartoe een schriftelijk koopovereenkomst moet worden gesloten en de koper vervolgens dan nog een bedenktijd van 3 dagen heeft.

Op weg naar een centraal aandeelhoudersregister

dinsdag 24 januari 2012

Fraude met BV’s en niet-beursgenoteerde NV’s kan worden tegengegaan met een centraal en openbaar aandeelhoudersregister. De invoering van een dergelijk register werd vorig jaar door enkele Kamerleden bepleit. De minister ziet er wel wat in en laat een “brede impactanalyse” uitvoeren.

Wetsvoorstel lesbisch ouderschap ingediend bij Tweede Kamer

dinsdag 24 januari 2012

De vrouwelijke partner van de moeder (duomoeder) moet zonder gerechtelijke procedure juridische ouder van een kind kunnen worden. Het wetsvoorstel waarin dat is geregeld is bij de Tweede Kamer ingediend. Om dat te bewerkstelligen moet het afstammingsrecht worden gewijzigd.

Wetsvoorstel energieprestatiecertificaat

dinsdag 17 januari 2012

Door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat overdracht van gebouwen zonder een energieprestatiecertificaat niet meer mogelijk is vanaf 1 januari 2013.

Pagina's

Zoekveld

Thema's